Home Home (HE, AR, CH, NL, FR, DE, HU, KO, PR, PT, RU, SP) Home page Hebrew

התאחדות הברית היהודית

שום מידה של צדק מוסרי ואדיקות בין הכבשים לא ישמור אותן מפני הזאב.

הכבשים יכולות להרגיש מרוממות לזמן קצוב -- עד שיטרפו אחת, אחת.

אל תשאלו "היכן הוא הרועה שלנו?"

הוא שואל, "האם התקבצתם ביחד, בשמי, סביב האש הנצחית?"

הייעוד

קידום פרדיגמה (תבנית מחשבה) יהודית
למען הניצחון הרוחני של האנושות כולה על הרוע

חשוב יותר מאשר לשמש דוגמא מוסרית לעולם -- משימה המתאימה לכל בני האדם -- היא המאבק כנגד מוסר יחסי. זהו שלב גבוה יותר בסולם יעקב להגשמת הברית היהודית הנצחית.

התאחדות הברית היהודית (JCA) נוסדה על מנת להפיץ את המסר שלעם הנבחר (או הבוחר)

קיים ייעוד שנבחן במהלך ההיסטוריה מאז מעמד הר סיני, על מנת להצדיע למוסר העולמי לקדושת החיים כנגד האנטיתזה של המוסר היחסי והנגזר ממנה. מוסר יחסי זה ישעבד את המין האנושי תחת הסיסמה האיומה כי 'המטרה, כביכול, מקדשת את האמצעים'. מוסר יחסי זה הגיע לשיאו בתיאוריה של הגזע העליון ובימינו בג'יהאד העליון, אידיאולוגיה טוטליטרית חדשה, הפועלת כנגד האסלאם והמבוססת על טרור והקרבת קורבנות אדם.

קריאה זו מיועדת לעם היהודי ולכל ידידי ישראל להתאחד במאבק כנגד -

1. האיום על האנושות מעבודת האלילים החדשה

2. הסילופים האנטישמיים של הבחירה

העם היהודי הוא נושא הלפיד מסיני, ולא מקור להבתו.

המאמר היסודי בנושא זה – 'אלוהים והשואה'- יצא לאור בגירסה ראשונה באפריל 2010.

המאמר השני - 'עם נבחר נגד האנטישמיות' – מביא את התיזה לשלמות רחבה יותר.

מטרותינו

 

- לקדם את המשמעות היסודית של המושג "עם נבחר" - הצטיינות, ולא עליונות

- להחזיר תחושת שליחות בחיפוש אחרי הייחוד והאחדות שאבדה אצל רבים עקב השואה.

- להגיע אל יהודים החשים מבוכה בהיותם חלק מהעם הנבחר או הבוחר.

- לחזק את ההכרה הנוצרית בברית היהודית הנצחית.

- לעזור למוסלמים להפיץ את הפסוקים על מעמד הר סיני בקוראן ועל הברית لاھيثق הנצחית עם בני ישראל بَنِي إِسْرَائِيل וחזרתם לארץ הקודש.

ועל כן –

- לאחד ולהניע יהודים, נוצרים ומוסלמים כנגד עבודת האלילים המודרנית וצמאת הדם כפי שקמה לתחייה עם הג'יהאד העליון המרושע, שהוא זיוף של האסלאם.

 

 

 

הראיון שנתן אהרון ברונשטיין ל AACI’s RustyMike Radio

 

 

 

נשיא ומייסד

 

אהרון ברונשטיין, הוא קצין בדימוס של שרות החוץ האמריקאי החי בירושלים. יליד ארה"ב, הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך אוניברסיטת פריז ואוניברסיטת ג'ונס הופקינס בבולטימור. במהלך 30 שנות קריירה בשירות החוץ, שרת 13 שנים במדינות מוסלמיות וכיום משמש עורך בכיר של טקסטים באנגלית עבור 'יד ושם'.

...Read more